Slide item 1
Slide item 11
Slide item 10
Slide item 6
Slide item 7
Slide item 8
Slide item 9

Vững Vàng Tâm Thép

Chúng tôi luôn đề cao chữ tín,tạo ra giá trị thật nhằm mang lại lộc trong thép cho khách hàng.Và đây đã luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi.

sd sd

 • Slide item 1

  Thép cuộn

  VAS đã sản xuất thép cuộn với dấu hiệu nhân biết là bằng chữ nỗi "VAS" trên bề mặt

 • Slide item 2

  Thép cây CB300V

  Bề mặt trên thanh thép có in logo VAS và đường kính D10-D20 và mác thép CB3

 • Slide item 3

  Thép cây CB400V

  Bề mặt trên thanh thép có in logo VAS và đường kính D10-D32 và mác thép CB4

Tin Tức Trong Ngày

"/